Autor článku: Anna Hvizdáková

Stal si sa práve otcom? Alebo už dávno otec si a máš veľké deti? Čo je tvojou úlohou?Ak si otec, dovoľ mi opýtať sa ťa: Ako by si posúdil sám seba ako manžela a otca? Možno si dosiahol úspech vo svojom zamestnaní, alebo si sa stal úspešným podnikateľom, možno si prezidentom banky, alebo si dosiahol víťazstvá v športe, ktoré udivujú tvojich priateľov. Ale ak si zlyhal ako manžel a otec, potom si zlyhal na plnej čiare. Rozhodni sa ešte dnes dať nový obsah tej naj dôležitejšej pozícii v živote a to pozícii manžela a otca. Tvoja rodina a naša spoločnosť ťa potrebuje.

Žiaľ neexistujú žiadne ocenenia alebo bonus, ktoré by boli odovzdávané mužom, ktorí sú dobrí otcovia. Bonusy, provízie a ocenenia sú obyčajne dávané len za úspešné výsledky v podnikaní.
Bonusy však môžeš dostať ak sa staneš výnimočným manželom a otcom v podobe šťastného rodinného života, milujúcej manželky a detí! Konaj tak, akoby si bol „blázon“! Nech sú tvoje deti na teba hrdé.

Usporiadaj si rebríček hodnôt a rodinu daj na prvé miesto!

Miluj Boha a on sa o tvoju rodinu postará.

Modli sa za svoju rodinu a za svoje deti. Modli sa za ochranu rodiny, detí, za múdrosť pri výchove a vedení rodiny.

Investuj čas do svojich detí. Tvoje dieťa potrebuje tvoj čas a sústredenú pozornosť. Tak mnoho krát sme odťahovaní tlakmi tohto sveta. Spomeň si, koľkokrát v priebehu týždňa si povedal „možno neskôr“ alebo „niekedy inokedy“. A koľko krát si nedodržal tento sľub?
 • Vyčleň si čas na rodinu a deti, aj na každé dieťa zvlášť.
 • Zaujímaj sa o veci, ktoré zaujímajú tvoje deti – hudba, šport, krúžok … .
 • Zahraj si s nimi spoločenské hry.
 • S každým dieťaťom si urob osobitné stretnutie a pozvi ho na zmrzlinu, či zákusok.
 • Zober rodinu na víkendový výlet.
 • Keď hovoríš s dieťaťom, nezabudni zísť na úroveň jeho očí.
 • Môžeš sa so svojimi deťmi zabávať, ale i plakať. Toto sú nezabudnuteľné momenty. Ty sám môžeš vytvoriť takéto chvíle.
Váž si svoje deti. Sebahodnotenie tvojich detí závisí do veľkej miery na spôsobe, ako ty otec s nimi hovoríš a ako s nimi jednáš. Tvoje dieťa začne byť presvedčené buď, že je vzácne, zvláštne a dobré, alebo že je len bezcenný odpad a to všetko kvôli slovám, ktoré počuje od svojho otca. Používaj teda pozitívne slová, slová uznania a rešpektu. Vyjadri dobrými slovami aj najmenšie zlepšenie a nikdy nezdôrazňuj jeho alebo jej chyby či zlyhania.

Buď oporou pre svoje deti a ochraňuj ich. Ochraňuj svoje deti, nech vedia, že sa o nich zaujímaš a dávaš na nich pozor. Maj postoj, ktorý hovorí: „To čo milujem, to aj chránim“! Znamená to, že ak tvoje dieťa pozdvihne svoj hlas proti matke, nebudeš stáť nečinne bokom a len sa tak prizerať. Tvoja okamžitá reakcia bude: „Pozor! Nebudem tolerovať takéto správanie sa.“ Nech tvoje deti vidia, že ty a tvoja manželka ste jedno a že nebudete tolerovať takéto správanie. V konečnom dôsledku takto vytvoríš bezpečné miesto aj pre nich, lebo budú vedieť, že ich otec nezostane nečinne stáť, ak na tých, ktorých miluje, niekto zaútočí.

Stanov pre svoje deti správne normy a hodnoty. Priatelia, televízia, starí rodičia, učitelia tvojich detí neustále získavajú všade a od každého rôzne druhy noriem a hodnôt. Preto je dôležité, aby si si napísal sám pre seba, ktoré normy a hodnoty túžiš deťom odovzdať. Tak napríklad:
 • Byť úprimným a otvoreným
 • Robiť svoju prácu s potešením
 • Byť spoľahlivým a verným
 • Preukázať zápal a motiváciu
Môžeš im tieto hodnoty vysvetliť, ale dôležité je, aby si im ich ukázal vo svojom vlastnom živote.

Ver vo svoje deti. Každé dieťa potrebuje potvrdenie. Preto hovor slová viery: „dokážeš to! Verím ti! Dôverujem ti.“ Pomôž svojmu dieťaťu veriť v samého seba. Prijmi takisto jeho pocity, názory a nápady, lebo takýmto spôsobom uznáš výnimočnosť svojho dieťaťa.
Urči svojim deťom hranice. Deti sa rodia bez akýchkoľvek hraníc, no pre svoj zdravý vývoj hranice potrebujú. Hranice sú prejavom lásky! Hranice neboli stanovené kvôli tom, aby obmedzili slobodu tvojho dieťaťa, ale aby ich ochránili. Napr. Hnev sám o sebe nie je hriechom, ale musíme sa naučiť, že existujú hranice, ako tieto pocity môžeme vyjadriť.

Miluj matku svojich detí. To najlepšie, čo môžeš dať svojim deťom, sú rodičia, ktorí milujú jeden druhého. To im dáva pocit bezpečia.

Buď úprimný a čistý v oblasti sexuality. V tomto svete nečistoty tvoje deti potrebujú rásť v atmosfére čistoty. Buď v tom prísny: nerob žartíky na tému sexuality a nesmej sa z nich. Sexuálna výchova je predovšetkým zodpovednosťou rodičov, lebo si to vyžaduje intímny vzťah, založený na dôvere.

Pracuj na vízii pre svoje deti. Pozoruj svoje deti! Snaž sa zistiť, aká je ich osobnosť, ktoré dary a talenty majú a ktoré sú ich slabé a silné stránky. Vytvor možnosti aby mohli rozvíjať tieto talenty a silné stránky. Nauč ich pracovať na svojich slabých stránkach.

Miluj svoje deti. Láska je najdôležitejšou citovou potrebou každej ľudskej bytosti. Bez ohľadu na to, čo sa stane, stále komunikuj slovami a skutkami“ „Milujem ťa“.
 • Milujúci dotyk – príliš málo milujúcich dotykov vytvára emocionálne a fyzické poruchy.
 • Očný kontakt – oči sú zrkadlom duše. Tvoje dieťa vidí v tvojich očiach, či ho miluješ alebo nie.
 • Slová – tón tvojho hlasu a emócie za tým. Slová majú moc, môžeš nimi niekoho zabiť, ale môžeš takisto slovami ľudí vzkriesiť. Čo im hovoríš ty?
 • Sústredená pozornosť – Ak ti chcú tvoje deti niečo povedať, nepozeraj na to ako na vyrušovanie, ale ako na možnosť ich budovať.


Tento článok (nie len pre otcov) ukončím nórskym príslovím „Jeden otec je lepší ako sto učiteľov“

Výber z knihy „Otcovia, píšem vám ...“ od Derka Princa.