utorok 21. júna 2016

Motivácia detí: Ako na dieťa pôsobí pochvala a aké účinky má trest


     "Veľmi pekný príklad o motivácií použil Ivo Toman - určite ste videli nejakú kriminálku, kde detektív hľadá vraha.
A čo ho vždy zaujíma? MOTÍV. Dôvod, prečo to niekto urobil, aký mal motív? Aj deti vždy majú nejaké motívy, ktoré spôsobujú naše a ich konanie.
Ale každého z nás motivuje niečo iné. Motivácia je sila, ktorá je príčinou nášho správania. Každé rozhodnutie, správanie robíme z nejakého dôvodu, motívu.
Keď chceme deti motivovať, musíme poznať motívy spojené s určitou aktivitou.
Aby ste dieťa motivovali k dosiahnutiu cieľov, ktoré si stanovilo, musíte vedieť, o čo usiluje, čo chce dosiahnuť. Vtedy mu budete vedieť efektívne pomôcť a navrhnúť  program, ktorý by dlhodobo udržal jeho motiváciu hovorí Ivo Toman. " (Zdroj: http://najmama.aktuality.sk/clanok/241496/motivacia-je-pricinou-spravania-ako-na-dieta-posobi-pochvala-a-ake-ucinky-ma-trest/)

 "Často premýšľate, prečo nie sú deti motivované?
Ibaže oni sú motivované. Každý človek, dieťa je nejako motivované. Aj dieťa, ktoré vás neposlúcha, je niečím motivované.
Problémy nastanú, keď sa motívy detí nezhodujú s našimi. Potom sa snažíme presvedčiť deti, aby  chceli to, čo chceme my. Ale toto dlhodobo nefunguje.

Poznáme dve formy motivácie- vonkajšiu a vnútornú

Vonkajšia motivácia - sme často my rodičia, blízki priatelia...Často nefunguje, alebo ak áno, tak iba krátkodobo.
Vnútorná motivácia - prečo dieťa chce danú vec urobiť alebo neurobiť. Ide o vnútornú silu smerujúcu k dosiahnutiu nejakého cieľa. Vnútornú motiváciu poznáme kladnú, alebo zápornú. Obidve motivácie vedia byť dlhodobé a prinášať výsledky. Dieťa, ktoré je vnútorne motivované, sa učí preto, lebo učenie pre neho predstavuje zdroj poznania."(Zdroj: http://najmama.aktuality.sk/clanok/241496/motivacia-je-pricinou-spravania-ako-na-dieta-posobi-pochvala-a-ake-ucinky-ma-trest/)

Pokračovanie článku:  http://najmama.aktuality.sk/clanok/241496/motivacia-je-pricinou-spravania-ako-na-dieta-posobi-pochvala-a-ake-ucinky-ma-trest/

Viac sa dozviete v knihe: Ako efektívne zvládať vzdor dieťaťa 
Kúpite na:   www.annahvizdakova.sk 

streda 1. júna 2016

Deň detí


Ako dať ten najkratší darček svojím deťom? Vštepte im hodnoty, naučte ich úcte,  buďte aj vy šťastnejšia a spokojnejšia a budú aj vaše deti.. 
Ako na to sa dočítate v E-booku: