streda 12. apríla 2017

10 chýb rodičov vo výchove detí


Snažíte sa vychovávať vaše deti najlepšie ako viete? 
Stále však nemáte taký vzťah, ako by ste chceli?
 Vyvarujte sa týmto 10 chybám!Máte množstvo informácii o výchove detí z knih,  
z internetu, avšak stále sa to míňa účinku?

Neviete získane informácie preniesť do praxe a neustále robíte tie isté chyby?

Práve pre vás je tu  nový onli-ne kurz