streda 25. mája 2016

Ako uplatňovať zdravú rodičovskú autoritu bez trestov?


"Toto je večná téma. „Mám byť autoritou dieťaťu? Mám uplatňovať dôsledky, keď neposlúcha? Mám dieťa trestať“? 

Určite by sme mali s deťmi komunikovať. A tiež by sme sa mali učiť  správne komunikovať so svojimi deťmi. 

Samozrejmé by aj malo byť, že musíme dávať deťom lásku. V tomto článku sa však chcem zamerať, ako  a kedy autoritu používať. O tom, že je dobré autoritu budovať, sme hovorili minule. 

  (Zdroj: http://najmama.aktuality.sk/clanok/240715/trestat-dieta-ked-neposlucha-ako-a-kedy-uplatnovat-zdravu-rodicovsku-autoritu/)


Pokračovanie :  http://najmama.aktuality.sk/clanok/240715/trestat-dieta-ked-neposlucha-ako-a-kedy-uplatnovat-zdravu-rodicovsku-autoritu/Viac informácii najdete na stránke www.annahvizdakova.sk 

 Všetko čo potrebujete vedieť o výchova vaších ratolestí najdete v e-bookupondelok 16. mája 2016

Čo je dobrá výchova?

Dobrá výchova? To je láska, komunikácia, ale aj hranice a istá miera prísnosti

"Rovnováha lásky a prísnosti, alebo - čo človek seje, bude aj žať. Samotná komunikácia pri výchove nestačí a tak isto nestačí iba láska. 
 Výchova detí nie je ľahká, pokiaľ nám skutočne záleží na deťoch a chceme ich vychovať dobre. Určite veľa z nás sa pýta: aká ma byť dobrá výchova? Dobrá výchova je taká, pri ktorej je láska, komunikácia, ale zároveň aj prísnosť." Zdroj (http://najmama.aktuality.sk/clanok/240307/dobra-vychova-to-je-laska-komunikacia-ale-aj-hranice-a-ista-miera-prisnosti/)

Pokračovanie: http://najmama.aktuality.sk/clanok/240307/dobra-vychova-to-je-laska-komunikacia-ale-aj-hranice-a-ista-miera-prisnosti/

streda 4. mája 2016

Ebook: "Ako efektívne zvládať vzdor dieťaťa" - ako DAR


Ebook  

"Ako efektívne zvládať vzdor dieťaťa"


Bol darovaný 30tim náhradným mamičkám v detskom domove studienka http://www.detskydomovstudienka.sk/index.php

A toto o našej knihe napísal ich manažér:
 "Knižka je úžasná. Naše deti ešte majú jednu pridanú hodnotu, okrem toho že často nerešpektujú a prekračujú hranice a to vývznovou traumou podmienené nevybudovanie vzťahovej väzby a tak budovanie vzťahu je primárnou zložkou výchovy a až po zážitku bezpečia môžeme pristupovať k učeniu sa tomu, čo je poslušnosť , hranice a pravidlá. Domnievam sa že cenné návody, ako aj prvky vo výchove ktoré udávate sú však už aj teraz aplikovateľné do našej praxe sprevádzania detí , ktoré vychováva rodič, no nie vlastný, čo je mnohokrát dôležitá a determinujúca premenná"


Knihu nájdete na www.annahvizdakova.sk