piatok 18. septembra 2015

Šťastná rodina je správny základ pre dobrú budúcnosť detí


AUTOR: Anna Hvizdáková

Rodina je oboje, ako základnou jednotkou spoločnosti, tak koreňom kultúry. Je to neutíchajúci zdroj podpory, obhajoby, uistenia a emocionálneho dobytia, ktoré dodáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa všetkým, čím môže byť.“
Artur SchnitzlerRodina je miesto, kde by sa mal každý jeden jeho člen cítiť milovaný, v bezpečí a rešpektovaný.

Úloha  RODIČOV

 

 1. Rodičia by mali tvoriť dobrú atmosféru v rodine. Mal by prevládať smiech a pokoj, láska a sila rodiny.
 2. Je na nás rodičoch sa postarať o svoje deti z finančného, výchovného a vzdelávacieho hľadiska.
 3. Taktiež ich milovať, podporovať, smerovať a ukazovať im dôsledky ich rozhodnutí. Táto zodpovednosť nemôže byť delegovaná na škôlku, školu, kostol, zbor a na ďalšie inštitúcie, alebo na iných ľudí, či pedagógov . Ako rodičia máme za svoje deti zodpovednosť, aj za to, čo sa naučia resp. nenaučia.
 4. Našou úlohou je, aby sme zakomponovali vyučovanie do celodenných aktivít nášho rodinného života.
 5. Deťom by sme mali vštepiť naše morálne a duchovné hodnoty, ktorým veríme. Mali by sme ich učiť  tie veci, ktoré budú vo svojom živote, keď už budú bez nás, potrebovať – lásku, trpezlivosť, rešpekt, milosť, komunikáciu, odhodlanosť, vytrvalosť, nebojácnosť a predovšetkým ich naučiť plniť si svoje sny.
Výchovu a starostlivosť by sme však nemali „preháňať“ a vždy konať múdro a pokojne.

Nedávno zosnulý Dr. V. Raymond  Edman raz napísal: „Keď sa pozerám späť na spôsob, ako som vychovával svoje deti, ak by som to mal znovu zopakovať, tak by som trávil viac času s nimi pri jednoduchých každodenných aktivitách.“

Zistil, že veci, ktoré si dospelé deti najviac pamätali, boli obyčajne neformálne momenty, kde boli jednoducho len spolu. Skutočná komunikácia s dieťaťom sa nedá dosiahnuť za päť minút. Dieťa sa často   s  tými najdôležitejšími vecami  zdieľa v čase, kedy by sme to najmenej očakávali – v neformálnom alebo náhodnom spôsobe. Ak nedochádza popri výchove, popri každodenných povinnostiach k neformálnemu kontaktu s dieťaťom – každým zvlášť, tieto veci nebudú nikdy povedané.

V našej spoločnosti je to žena, ktorá je častokrát  považovaná za tú, ktorá vytvára, či riadi rodinu. Avšak platí to iba v druhoradom slova zmysle. Tvoriteľom rodiny by mal byť otec, pretože on z nej urobí to, čím má byť. Na jeho pleciach je zodpovednosť za rodinu.

V rodine má každý svoje postavenie a úlohy, ktoré by mal plniť, aby všetko správne fungovalo. Ak má žena všetko (financie, domácnosť, výchovu … ) na starosti a muž chodí iba do práce, s deťmi nepomáha, potom vzniká nevyrovnanosť. Ak sa otec nepostará, aby poskytol rodine správne vodcovstvo, takáto rodina upadne do chaosu a neporiadku. To vedie k matkinej vyčerpanosti, únave, k hádkam a otcovmu stále sa zvyšujúcim nezáujmom o rodinu. Následne môže vzniknúť to, že otec je čoraz menej doma, má celkom iné koníčky ako žena a deti.

A ak sa z rodinného života vytratí spoločný cieľ a každý si ide svojou vlastnou cestou, potom sa vytratí aj rodinný život a každý si žije ten svoj. Takáto situácia, ktorá sa dnes v 21 storočí stala úplne normálnou, vedie potom k rozvodom, ktorých stále pribúda.

Ako  takýto vzťah vplýva na deti? To si určite vie každý zodpovedať sám.

Ako teda nastaviť rodinný život, aby fungovalo manželstvo, výchova a dobré vzťahy?

Úloha   MUŽA - OTCA

 1. Otec by mal zaujať svoje miesto ako vodca rodiny. Mal by byť hlavou. To žene aj deťom poskytuje určitý druh bezpečia.
 2. Otec by mal deti učiť morálnym a duchovným hodnotám a ísť príkladom.
 3. Otec je živiteľom rodiny a mal by prinášať a starať sa o financie. Pokiaľ muž neprináša financie do rodiny alebo prináša menšie množstvo ako manželka, určite by ich spravovať nemal.
 4. Otec musí milovať svoju manželku a svoje deti a často im to hovoriť a dávať najavo (objatím, slovami, kvetmi, večerou, a hlavne jeho časom pre deti a ženu). Mužov, otcov čas venovaný deťom, žene je nevyčislíteľnou hodnotou v dnešnej spoločnosti!
Ak má tieto štyri veci na starosti muž, manželka je od veľa vecí odbremenená. Má viac sily, úsmevu, pohody a to vedie k tomu, že má viac času na deti, na manžela a predovšetkým na seba. Otec sa aktívne podieľa na chode domácnosti, výchove, čo vedie k zodpovednosti a k harmónii.


Úloha  ŽENY- MATKY

 1. Žena je v prvom rade pomocnica muža. Pod slovom pomocnica myslím to, že má muža podporovať (v jeho rozhodnutiach, plánoch, cieľoch ... ), hovoriť mu povzbudivé slová, aspoň jedno každý deň (som na teba hrdá, vážim si ťa, milujem ťa, verím ti, viem, že to dokážeš … ). Určite nemám na mysli, aby muž manipuloval ženou, robil si s ňou čo chcel. Žena má právo povedať si svoj názor, ale konečné slovo by malo byť na mužovi. Muž sa cíti milovaný, vážený a hlavne mužom, ak sa k nemu manželka takto správa. Potom muži nevyhľadávajú iné ženy. Je to v mužoch a potrebujú takéto slová, dôveru a porozumenie mať doma.
 2. Žena by sa mala starať o domácnosť a o deti.
 3. Žena by mala tvoriť atmosféru v rodine. Nevyvolávať zbytočné hádky, škriepky, nemala by obviňovať a ohovárať muža, či deti pred svojou rodinou a známymi. Pretože „čo seješ budeš aj žať“. Ak zaseješ, že tvoj muž je neschopný, lenivý, že tvoje deti sú neposlušné, tak sa nečuduj, že tvoj muž bude neschopný, lenivý a deti budeš mať neposlušné.
 4. Nemala by odopierať mužovi milovanie. Čím častejšie sa milujete, tým krajšie a šťastnejšie budete mať manželstvo a rodinu.
Pokiaľ sa my ženy budeme držať týchto štyroch pravidiel, budeme mať šťastné manželstvo. Deťom dáme dôležité základy do života a je veľká pravdepodobnosť, že aj naše deti budú vedieť vytvoriť zdravú rodinu, ktorá problémy rieši a neuteká od nich. Rodinu, kde sa dá vždy dohodnúť a kde sa navzájom všetci rešpektujú. (Zdroj:http://najmama.aktuality.sk/clanok/244746/ako-vytvorit-stastnu-rodinu-miesto-kde-by-sa-mal-kazdy-citit-milovany/)

Úloha  DETÍ - Pokračovanie TU
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára