streda 4. mája 2016

Ebook: "Ako efektívne zvládať vzdor dieťaťa" - ako DAR


Ebook  

"Ako efektívne zvládať vzdor dieťaťa"


Bol darovaný 30tim náhradným mamičkám v detskom domove studienka http://www.detskydomovstudienka.sk/index.php

A toto o našej knihe napísal ich manažér:
 "Knižka je úžasná. Naše deti ešte majú jednu pridanú hodnotu, okrem toho že často nerešpektujú a prekračujú hranice a to vývznovou traumou podmienené nevybudovanie vzťahovej väzby a tak budovanie vzťahu je primárnou zložkou výchovy a až po zážitku bezpečia môžeme pristupovať k učeniu sa tomu, čo je poslušnosť , hranice a pravidlá. Domnievam sa že cenné návody, ako aj prvky vo výchove ktoré udávate sú však už aj teraz aplikovateľné do našej praxe sprevádzania detí , ktoré vychováva rodič, no nie vlastný, čo je mnohokrát dôležitá a determinujúca premenná"


Knihu nájdete na www.annahvizdakova.sk

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára