piatok 26. mája 2017

Ako sa spravne modliť za dieťa? Aj modlitdba má svoju postupnosťV istom momente si každá mama uvedomí, že nedokáže ovládať všetko. Túži po tom, aby jej deti boli šťastné do konca života, no niekedy prídu také situácie, kedy nepomôžu ani peniaze, ani kontakty, ani nič iné. V takých chvíľach sa aj neveriaci ľudia často modlia k Bohu a hľadajú pomoc u neho. A je veľmi veľa prípadov, kedy Boh pomohol a zasiahol nadprirodzeným spôsobom. 
No aj v bežnom živote mami sa nájdu chvíle, kedy je ohľadom zdravia, výchovy či rôznych okolností života dieťaťa nútená obrátiť sa na Boha a prosiť ho o pomoc.
Spôsob, akým sa máme modliť, aby naše modlitby boli vypočuté, nám odhaľuje Biblia. V prvom rade, modliť by sme sa mali k Bohu a k Ježišovi, lebo je napísané:

„Ježiš mu povedal: Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ (Evanjelium Jána 14:6)

Trochu ďalej zas Ježiš vyučuje: „Amen, amen, hovorím vám, keď budete Otca o niečo prosiť v mojom mene, dá vám to.

Doteraz ste v mojom mene o nič neprosili. Proste teda a dostanete, aby vaša radosť bola úplná!“ (Evanjelium Jána 16:23-24)

 Príklad správneho poradia nám Ježiš dáva v modlitbe „Otče náš"   (nájdeme ju v Evanjeliu Matúša 6,9-13).

Najskôr by sme mali chváliť Boha a poďakovať sa mu, potom si prosiť odpustenie hriechov a až tak sa modliť za všetko, čo chceme a potrebujeme. Každá modlitba by mala ísť zo srdca, nech už sa modlíte za čokoľvek.

Vtedy to vie pohnúť Bohom a pre každého z nás môže niečo urobiť. Môžeme sa modliť aj vlastnými slovami. Nižšie uvádzam pár príkladov. Prvá je úvodná modlitba a k nej môžeme pridať podľa okolností ďalšie.
Všeobecná modlitbaĎakujem ti, Bože, že moje dieťa napreduje a dobre sa vyvíja. Prosím ťa o jeho ochranu. Ochraňuj moje dieťa od všetkého zlého, od navádzania na zlé, od zlých kamarátov a od zlých rozhodnutí.
Pane, napĺňaj ho múdrosťou a rozumnosťou. Prosím, nech vždy koná podľa tvojho slova, múdro a s rozvahou.
Tiež ťa prosím o múdrosť pri výchove detí. Prosím ťa, pomôž mi vychovať ich tak, že budú vedieť žiť šťastný a plnohodnotný život.
Ďakujem ti, že moje deti sú plné lásky a dobroty, sú trpezlivé a vyhýbajú sa zlému. Prosím ťa, pomôž mi viesť ich k dobrým hodnotám a vlastnostiam.
Ukáž mi smer, ktorým mám vo výchove detí ísť, a nedovoľ, prosím, aby som ich učila iba láske k sebe, lebo chcem, aby milovali ľudí a boli prínosom pre tento svet.
Ďakujem ti, že nie som na toto všetko sama a že mi pomáhaš. (Zdroj: https://najmama.aktuality.sk/clanok/252188/modlitby-za-dieta/)


POKRAČOVANIE TU 

E-book od autorky článku nájdete na www.annahvizdakova.sk

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára